a

Sales & Project Specialist

Απαραίτητα προσόντα

• Πτυχίο AEI/ΤΕΙ κατεύθυνσης Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Risk Management (Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)

• Εμπειρία τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων/marketing (traditional & digital) ή εμπορικών διευθύνσεων ιδανικά από πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό κλάδο

• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο

• MS Office (Word, Excel, Power Point): άριστο επίπεδο

• Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων

• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της εταιρείας

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη με επίτευξη στόχων

• Άριστη επικοινωνία, διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές ικανότητες με προτεραιότητα το ομαδικό πνεύμα και την άριστη συνεργασία

Sales & Project Specialist

KIDOT team is Hiring! 

Θέση πλήρους απασχόλησης για το τμήμα Sales & Event

Περιγραφή Θέσης Sales & Project Specialist

 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού πωλήσεων, ανεύρεσης χορηγών και δημιουργίας online & offline projects με εμπορική διάσταση.
 • Έρευνα αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού με εξαγωγή στοιχείων για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών ανάπτυξης & συνεργασίας.
 • Δημιουργία report συλλέγοντας, αναλύοντας και συνοψίζοντας στοχευμένη πληροφορία.
 • Δημιουργία budgeting και sales campaigns με στόχο τη πλήρη ανταπόκριση στους ποιοτικούς και στους ποσοτικούς στόχους.
 • Προώθηση και πώληση των υπηρεσιών αναπτύσσοντας καινούργιες πελατειακές σχέσεις αλλά διατηρώντας τις υπάρχουσες προσφέροντας λύσεις και ευελιξία στις κινήσεις του πελάτη.
 • Υπόδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και πρόταση διορθωτικών κινήσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο με στόχο την ανάπτυξη νέων πωλήσεων, συνεργασιών & projects.
 • Έρευνα, παρουσίαση και πρόταση βελτιστοποιήσεων στις υπάρχουσες υπηρεσίες ή καινούργιων σε συνεργασία με το τμήμα του Communication & Content Creation και με τον Managing Director.
 • Δημιουργία και συνδιαμόρφωση custom προτάσεων πωλήσεων και χορηγιών βασισμένες στο εταιρικό προφίλ και στις υπηρεσίες που παρέχει το KIDOT.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση online & offline φεστιβάλ, εκδηλώσεων και project που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά (Concept Design, Περιεχόμενο Εκδηλώσεων/Δράσεων, Χρονοδιάγραμμα, Κόστος παραγωγής, Συνεργάτες, Ανάγκες στελέχωσης, Παράμετροι Προϋπολογισμού). 
 • Τηλεφωνική αλλά και digital επικοινωνία με εποικοδομητική διαχείριση υπάρχουσας πελατειακής βάσης δικτύου B2B και στρατηγική ανάπτυξη της.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση (monitoring) όλων των σταδίων των projects και των χορηγιών και των συνεργασιών με τους πελάτες.
 • Συντονισμός όλων των διαδικασιών και των λειτουργιών για την υλοποίηση του κάθε project
 • Παρουσία και ενεργή δραστηριότητα στον κύκλο συνεργατών αλλά και μελλοντικών συνεργασιών
 • Ανάπτυξη και εξέλιξη τεχνογνωσίας παρακολουθώντας workshops και σεμινάρια και εφαρμόζοντας τα στην ομάδα; Συμμετοχή σε ενεργές ομάδες εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και ανταλλαγής απόψεων. 
 • Εποπτεία όλου του προσωπικού που εμπλέκονται στο κάθε project.
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν προσυμφωνηθεί.

Τι προσφέρουμε; 

 • Ικανοποιητικές και σταθερές αποδοχές
 • Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας με ευκαιρίες καριέρας – Ευρύ δίκτυο συνεργατών
 • Απαραίτητο εξοπλισμό
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • 24 μέρες άδεια

Αποστολή βιογραφικού στο hr@kidotfestival.com με θέμα email με θέμα email «Αίτηση εργασίας για την θέση του/ης Sales & Project Specialist»:

 • Βιογραφικό
 • Συστατικές επιστολές
 • Portfolio ( επιθυμητό)

 

Sales Executive

KIDOT team is Hiring! 

Θέση πλήρους απασχόλησης για το τμήμα Sales & Sponsorships

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής πωλήσεων της εταιρείας, το άτομο θα συνεργάζεται με τον Business Development Director για ανάπτυξη των πωλήσεων και την αύξηση των μεριδίων αγοράς.   

Περιγραφή θέσης

 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού πωλήσεων και ανεύρεση χορηγών για online & offline ενέργειες
 • Εβδομαδιαίες αναφορές σε σχέση με τις διαδικασίες και τις επικοινωνίες που επιτελούνται σύμφωνα με την στρατηγική που έχει οριστεί
 • Πλήρης ευθύνη, συντονισμός πλάνου του τμήματος και στενή συνεργασία με in-house και εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την υλοποίηση των ενεργειών πωλήσεων
 • Δημιουργία και συνδιαμόρφωση χορηγικών προτάσεων βασισμένες στο εταιρικό προφίλ
 • Δημιουργία custom χορηγικών προτάσεων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση (monitoring) όλων των σταδίων των χορηγιών και των συνεργασιών με τους πελάτες
  • Υπόδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και πρόταση διορθωτικών κινήσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού με στόχο τις στρατηγικές πωλήσεις και την διατήρηση πρωτοπορίας
 • Δημιουργία πελατολογίου με βάση τους στόχους του γραφείου
 • Διαχείριση πληροφοριών με καταγραφή στοιχείων πελατών/συνεργατών καθώς και της συνολικής επικοινωνίας σε βάση δεδομένων
 • Διατήρηση, διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων πωλήσεων με υπάρχοντες και μελλοντικούς πελάτες και συνεργάτες
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και workshop για την προώθηση της εταιρίας σε πιθανούς χορηγούς και συνεργάτες
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν προσυμφωνηθεί
 • Επικοινωνία με τους χορηγούς των εκδηλώσεων σε όλα τα στάδια διεξαγωγής αυτών
 • Εκπαίδευση νέου προσωπικού που εντάσσεται στο παρόν τμήμα

  Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο AEI/ΤΕΙ κατεύθυνσης Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Risk Management (Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)
  • Εμπειρία τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων/marketing (traditional & digital) ή εμπορικών διευθύνσεων ιδανικά από πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό κλάδο 
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο
  • MS Office (Word, Excel, Power Point): άριστο επίπεδο
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
  • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της εταιρείας
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη με επίτευξη στόχων
  • Άριστη επικοινωνία, διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές ικανότητες με προτεραιότητα το ομαδικό πνεύμα και την άριστη συνεργασία

   Τι προσφέρουμε;
   – Ικανοποιητικές αποδοχές
   – Εκπαίδευση
   – Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας με ευκαιρίες καριέρας – Ευρύ δίκτυο συνεργατών
   – Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
   – Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
   – 24 μέρες άδεια  

   Αποστολή βιογραφικού στο hr@kidotfestival.com με θέμα email με θέμα email «Αίτηση εργασίας για την θέση του/ης Sales Executive»:

   • Βιογραφικό
   • Συστατικές επιστολές
   • Πορτοφολιο ( επιθυμητό)

    

   Εγγραφείτε στο Newsletter του KIDOT

   Κάθε εβδομάδα θα λαμβάνεις τα αγαπημένα μας άρθρα από το KIDOT Magazine και όλα τα νέα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου!

   Έχετε εγγραφεί επιτυχώς! Σας ευχαριστούμε πολύ.