Παιδικοί σταθμοί: Όλα όσα αλλάζουν από τον Σεπτέμβρη του 2021

Facebook Twitter Νέα βιβλία, παιχνίδια και ποιοτική αναμόρφωση του χρόνου διαμονής τους περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Ήδη έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας, αρμόδια να καταθέσει προτάσεις και πρακτικό υλικό με στόχο όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως σταθμού, περιοχής και κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου να λαμβάνουν τις απαραίτητες για την ηλικία τους παροχές, γνώσεις και ερεθίσματα. Με αυτό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παιδικοί σταθμοί: Όλα όσα αλλάζουν από τον Σεπτέμβρη του 2021.