Φινλανδία: Μέχρι και επτά μήνες γονική άδεια στους νέους πατέρες

Facebook Twitter Τουλάχιστον 95 ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών θα δικαιούνται οι νέοι πατέρες στη Φινλανδία ώστε, με τη βοήθεια του κράτους που τους δίνει απλόχερα τον χρόνο, να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους. Με την πολιτική της φινλανδικής κυβέρνησης, που δεν θα κάνει διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα, θα παραχωρούνται σχεδόν επτά μήνες άδεια, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Φινλανδία: Μέχρι και επτά μήνες γονική άδεια στους νέους πατέρες.