a

Στη σημερινή εποχή η εκμάθηση ξένης γλώσσας αποτελεί μια πρόκληση ειδικά για τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές. Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών φαίνεται να λαμβάνει τη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το πεδίο της εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας, καθώς εγείρονται σημαντικοί προβληματισμοί γύρω από τις δυσκολίες που αναπτύσσονται σχετικά με αυτήν.

* Γράφει η Φωτεινή Τσιφτζή, Ειδική Παιδαγωγός – Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Θεσσαλίας, Επιστ. Υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικής Αγωγής «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΟΓΟΣ»

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συσχέτιση ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και στη δυσκολία εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας φαίνεται να βρίσκεται σε μία δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φύση και στο εύρος της δυσκολίας, καθώς επίσης και ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της ξένης γλώσσας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω συνιστά το αγγλικό αλφάβητο, το οποίο έχει 26 γράμματα, τα οποία όμως παράγουν 46 διαφορετικούς ήχους, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάγνωση των λέξεων, καθώς πολλές φορές αυτές διαβάζονται με διαφορετικό τρόπο από τα γράμματα αυτά καθαυτά.

 

Μπορούν λοιπόν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν μία ξένη γλώσσα;

 

Η απάντηση είναι πως «Ναι, φυσικά και μπορούν!». Βέβαια, σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνει μία ξένη γλώσσα, αυτός είναι σημαντικό να είναι απόλυτα συνυφασμένος τόσο με τις ιδιαιτερότητες, όσο και με τους ρυθμούς μάθησης που εμφανίζει το παιδί. Εκτός όμως από αυτό, είναι σημαντικό οι παραπάνω διαδικασίες να λάβουν χώρα σε ένα πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνθήκες ηρεμίας και απουσία στρεσογόνων συνθηκών.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται με μία σειρά από σημαντικά ελλείμματα της μνήμης εργασίας αλλά και τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες που εμφανίζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες κατά την πορεία εκμάθησης μία ξένης γλώσσας απαντώνται κατά κύριο λόγο στους εξής τομείς:

 • Εκμάθηση φωνολογικού κώδικα μίας ξένης γλώσσας
 •  Ανάδυση αναγνωστικής ικανότητας
 •  Αναγνωστική ευχέρεια & κατανόηση
 •  Διάκριση γραμμάτων & ήχων/φωνημάτων που αυτά εμφανίζουν
 •  Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Κατανόηση & σύνταξη γραπτού λόγου
 •  Εκμάθηση λεξιλογίου

Συνεπώς, βάσει των μνημονικών ελλειμμάτων που εμφανίζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς επίσης και των δυσκολιών που αυτά συνεπάγονται, η ανάγκη της εκ νέου θεώρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αφορά την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας από παιδιά που εμφανίζουν τις προαναφερθείσες δυσκολίες, κρίνεται ως αναγκαία και επιτακτική.

 

Εκμάθηση ξένης γλώσσας μαθησιακές διαταραχές

 

Τρόποι Υποστήριξης & Τεχνικές
 • Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (πίνακες, σχεδιαγράμματα κτλ)
 • Οπτική διάκριση καταλήξεων ρημάτων & ουσιαστικών
 •  Τμηματική παρουσίαση της διδακτικής ύλης
 •  Ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας για τη βελτίωση της ανάγνωσης
 •  Συχνές επαναλήψεις
 •  Επιτραπέζια παιχνίδια με κανόνες γραμματικής, με σκοπό να προσδοθεί στην εκμάθηση ο βιωματικός χαρακτήρας.

  Ωστόσο, είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν στο νου τους ότι εκτός από τις παραπάνω γενικές τεχνικές οι οποίες αναφέρθηκαν, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία επιθυμούν να μάθουν μία ξένη γλώσσα έχουν ανάγκη από προγράμματα πολυαισθητηριακής και διαφοροποιημένης / εξατομικευμένης διδασκαλίας, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα θα στοχεύουν στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μνημονικών πόρων που αυτά διαθέτουν, με απώτερο σκοπό τα παιδιά να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία μάθησης.

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης:

“ΠαιχνιδοΠροτάσεις για το Νηπιαγωγείο”: Mετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του KIDOT

Κάθε εβδομάδα θα λαμβάνεις τα αγαπημένα μας άρθρα από το KIDOT Magazine και όλα τα νέα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου!

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς! Σας ευχαριστούμε πολύ.