«Χαρτιά και καλλιτέχνες»

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο workshop θα γνωρίσουν το έργο καλλιτεχνών που χρησιμοποίησαν την τεχνική του κολλάζ.
Θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους κολλάζ πάνω σε ένα αντικείμενο που θα κατασκευάσουν..

Εισηγήτρια Ομάδα: Εικαστικό εργαστήρι «Άλογο»

Ηλικία Συμμετεχόντων:  5 έως 12 ετών

Αριθμός Συμμετεχόντων: έως 15 άτομα

Περισσότερες πληροφορίες: 
https://alogocreative.com

Share This