Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε με όραμα να μεταφέρει στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία τις σύγχρονες τεχνολογίες ρομποτικής. Χάρη στην καινοτόμο διάρθρωσή της, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρεσιών και τεχνολογιών που διευρύνουν τόσο την αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ όσο και την προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων μέσω βιωματικής και
διερευνητικής μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.robotics.uom.gr

Share This